Logo
 

Gjenvinningsstasjon

Har du noen gang tenkt på at det du kaster og ikke vil ha lenger, er gull verdt for oss? At din gamle sofa kan få et nytt hjem hos noen som har bruk for den eller at treplankene du har liggende i hagen kan bli til nytt resirkulert materialer eller ny energi? Vi i FREVAR ser alltid etter nye muligheter og et nytt liv for det avfallet vi mottar. Det er noe av den hverdagsmagien de på avfallshåndteringen skaper hver eneste dag.

På gjenvinningstasjonen kan private husholdninger i Fredrikstad kommune sortere og levere sitt avfall. Det er også etablert et gjenbruksmottak i regi av Fredrikstad arbeidersamvirke (FASVO).

Lurer du på om du kan levere ved FREVAR sin gjenvinningsstasjon?

Her finner du nyttig informasjon for deg som skal besøke gjenvinningsstasjonen

For regler av hva som kan leveres av små fritidsbåter les i vår brosjyre.

Har du båt som er over 15 fot og/eller har innenbordsmotor er nærmeste leveringssted Kambo Marina. De kan nås på tlf 69 258865 eller 909 11 859

Fribillettordningen ved FREVAR KF

Fribillettordningen er et tilbud til frivillige organisasjoner, hjemmehørende i Fredrikstad kommune, som er basert på dugnad og frivillig innsats. Fribillettene gjelder for avfall etter f.eks. loppemarked og annet avgrenset dugnadsarbeid. Ordinært næringsavfall, og innsamlet husholdningsavfall omfattes ikke av ordningen.

Avfallet leveres innenfor ordinære åpningstider, og leveres til enten forbrenning, deponi eller gjenvinningsstasjonen. Det er FREVAR som vurderer egnet behandling av avfallet. Ved levering til gjenvinningsstasjonen må avfallet sorteres iht. anvisning. Egne mottaksregler gjelder for fribillettordningen ved leveranse til gjenvinningsstasjonen.

Det kan tildeles maksimalt 20 fribilletter/lass pr år pr lag/forening.

Når du skal søke om fribilletter til ditt lag eller forening, skal dette gjøres minst en uke før fribilletten skal benyttes. Det kan søkes via mail: mailto:akrs@frevar.no eller mailto:sjuhol@frevar.no, eller pr. telefon: 69357300.

Alle lass skal veies og registreres. Du må derfor alltid stoppe på vekta og henvende deg til betjeningen i vekthuset.

Misbruk av ordningen medfører at FREVAR KF stopper tildeling av fribilletter til organisasjonen

 

 

Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer