Logo
 

Tjenester til næringsliv og industri

Vi kan motta og behandle

  • Rene og forurensede masser til deponi
  • Substrat til utråtning og gassproduksjon
  • Avfall og farlig avfall til energigjenvinning
  • Destruksjon

For priser og ytterligere informasjon vennligst kontakt markedsansvarlig:

Heidi Roos (69 35 73 14).

Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer