Logo
 

Tjenester til husstander og kommuner

Private hustander i Fredrikstad kommune kan levere:

  • Husholdningsavfall og farlig avfall mv til gjenvinningstasjonen
  • Kvist og hageavfall til deponi
  • Asbest til deponi
  • Se også Fredrikstad kommune sine egne hjemmesider

Kommuner kan inngå avtale om levering av:

  • Blandet næringsavfall for kommunal innsamlingsordning
  • Husholdningsavfall fra kommunal renovasjonsordning

For priser og ytterligere informasjon vennligst kontakt markedsansvarlig:

Heidi Roos (69 35 73 14).

Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer