Logo
 

Nyheter

Ny pris og nye regler fra 01.01.2016 på gjenvinningsstasjonen

Har du avfall fra ditt eget hjem og hytte i Fredrikstad, er du velkommen til å levere dette på gjenvinningsstasjonen
Fra 01.01.2016 gjelder følgende satser:

Bil med henger 200,- inkl. mva
Varebil (privateid) 200,- inkl. mva m/u henger
Personbil Gratis

I tillegg gjelder følgende mottaksregler:
• Varebil registrert på firma/virksomhet kan ikke levere avfall til GVS.
• Hvert lass kan maks være på 3m3 totalt (bil/varebil og henger), for å levere på GVS.
• Hvert lass kan maks være 9 m. langt totalt, for bil/varebil og henger.
• Kjøretøy med høyere tillatt totalvekt enn 3.500 kg. har ikke tilgang til GVS.
• Andre kjøretøy, som f. eks. traktor eller lastebil, har ikke tilgang til GVS.

Avfall som ikke kan mottas til GVS må leveres til godkjent mottak. Nærmeste mottak er Østfold Gjenvinning AS (veiing utføres av FREVAR).

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Næringsavfall skal veies inn etter gjeldende satser.

Har du spørsmål kan du henvende deg på tlf. 69357300, eller via kontakt oss skjema på web.

Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer