Logo
 

Frevar KF

Den 21.03.02 ble det holdt stiftelsesmøte i Fredrikstad kommunestyre for å etablere FREVAR som kommunalt foretak.

Til stede i kommunestyret var det 63 representanter. Møtet ble ledet av ordføreren. Møtet ble erklært lovlig satt og vedtaksført.

I samsvar med kommunelovens kapittel 11 ble det vedtatt å etablere FREVAR KF (kommunalt foretak). Foretaket stiftes som en direkte fortsettelse av FREVAR organisert som kommunal bedrift med org. nr. 979 952 171.

Foretaket etableres med virkning fra 01.01.2002.Som vedlegg til stiftelsesprotokollen følger åpningsbalanse med innskutt egenkapital på kr 10.180.000,-.

 

 

 

Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer