Logo
 

Styret

Styret i FREVAR KF består av 7 representanter hvorav 5 er valgt av bystyret i Fredrikstad kommune og 2 er valgt av og blandt de ansatte i foretaket.

 

Styrets leder Hege Dubec, mobiltelefon 970 88 755, epost

Styrets nestleder Ida Julsen. mobiltelefon 411 82 011, epost 

Styremedlem Tor Prøitz, mobiltelefon 905 84 776, epost

Styremedlem Dana Ghazi, mobiltelefon 995 54 379, epost

Styremedlem Leif Eriksen, mobiltelefon 908 24 601, epost

Styremedlem Cecilie Sahlin, mobiltelefon 917 73 556, epost

Styremedlem Hans Peter Dahl, mobiltelefon 901 12 798, epost

FMV foto:

Fra høyre: Leif Eriksen styremedlem, Hege Dubec styrets leder, Ann-Kristin Stedjeberg sekretær, Dana Ghazi styremedlem, Hans Peter Dahl styremedlem, Tor Prøitz styremedlem, Ida Julsen styrets nestleder, Cecilie Sahlin styremedlem. Bak, Fredrik Hellström direktør.

Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer