Søk  
..:: Venstre meny » Aktuelt ::..   Logg inn
Åpningstider avfallsmottaket
Mandag, onsdag og fredag:
kl. 07.00 - 15.00

Tirsdag og torsdag:
kl. 07.00 - 19.00


Lørdag:
kl. 08.00 - 14.00

 

 

iso.gif

FOU samarbeid mellom Norges Geologiske Institutt og Bioressurs Østlandet AS - Thursday, January 19, 2012
Frevar tar flere miljøutfordringer sammen med andre samarbeidspartnere. 
Les mer ...

FREVAR utvider biogassproduksjonen - Tuesday, December 13, 2011
Kapasitetsutvidelse av biogassproduksjonen skyter fart. Prosjektet har en kostnadsramme på 100 millioner kroner. 
Les mer ...

Tøff konkurranse på Avfallsmarkedet - Wednesday, November 23, 2011

Tøff konkurranse på avfallsmarkedet gjør FREVAR mer avhengig av energisalget enn før. 2013 kan bli starten på mange tøffe år uten nevneverdig eierutbytte.

Fred K. Ravin
IKT sjef
FREVAR KF

 

FREVAR vinner avfallsanbud i det svenske markedet - Thursday, October 20, 2011
FREVAR KF ble foretrukket som tjenesteyter i konkurranse med syv svenske anbudsgivere. Dals-Eds kommun, sammen med FREVAR KF, snur nå avfallstrømmen. Svenske energigjenvinningsanlegg mottar årlig ca 850.000 tonn med søppel fra Norge.

Kilde: Dalslänningen tirsdag 18. oktober 2011

Fred K. Ravin
IKT sjef 
Les mer ...

Naturgass til Øra - Tuesday, April 12, 2011
Flere av industribedriftene på Øra legger om til naturgass, også FREVAR 
Les mer ...

Napolisøppel ikke til Fredrikstad - Tuesday, April 12, 2011
Oslo kommune og Hafslund dropper søppelimport 
Les mer ...

Blir biogassbiler og elbiler likestilt ? - Tuesday, January 25, 2011
FREVAR er ikke i tvil.  Begge bør få samme betingelser. 
Les mer ...

Aktuelle linker om tyveri av restavfall på Øra - Tuesday, January 11, 2011

 

Her finner du forskjellige artikler om tema i media.

Vi mottar gjerne ditt tips om flere webartikler av deg.  Send dem gjerne til oss på mail.

17.01.2011

Webmaster

 

Aktiviteter på FREVAR - høsten 2010 - Friday, November 05, 2010

Orientering hos Fredrikstad Industiforening den 03. november 2010 med blandt annet;

  • virksomhetsområder
  • kapasiteter
  • omsetning
  • nye prosjekter

04.11.2010
Fredrik Hellstrøm 

Fakta om drikkevann - Thursday, September 16, 2010

NRK programmet Forbrukerinspektørene hadde 15.09.2010 fokus på drikkevannskvaliteten i Norge. Hele programmet kan sees på NRK.

Drikkevannskvaliteten i Fredrikstad er upåklagelig, og gjennomgår bl. annet UV behandling før det slippes ut på nett til kunde. Norsk Vann la idag ut denne pressemeldingen på sitt nettsted.

16.09.2010

Fredrik Hellström

Direktør

 

FREVAR KF deltar i internasjonalt forskningsprosjekt - Monday, March 22, 2010

FREVAR KF deltar i internasjonalt forskningsprosjekt om alger for å binde opp kulldioksid.  FREVAR deltar sammen med Bio Water Technology AS, Aquateam AS, Kanenergi AS, universitetet for miljø- og biovitenskap, university of Massachusetts og university of south florida.
 
FREVAR vurderer prosjektet som både spennende, innovativt samt helt rett i tiden for å bruke de synergier som FREVARs anlegg har i samfunnsutvikling.

Fredrik Hellström
direktør

 
Les mer ...

Norske utslipp - Friday, October 23, 2009
Statens forurensingstilsyn (SFT) har laget ett nettsted som viser utslipp i Norge 
Les mer ...

Operasjon duppeditt 2009 - Friday, October 16, 2009
Hensikten er å samle inn kassert småelektronikk 
Les mer ...

Norges første klimanøytrale industriområde ? - Wednesday, July 01, 2009

Les hva Statens forurensingstilsyn skriver i sin annonse i Dagens Næringsliv av 23.06.09.

01.07.2009

Fredrik Hellstrøm
direktør

 

 

Produksjon av biogass ved FREVAR - tilbakeblikk - Friday, April 17, 2009

Les hva avisene skriver om produksjon av biogass og hvordan det hele startet !

 
Les mer ...

FREVAR KF - verdt å eie - Friday, April 17, 2009
  • Informasjon om tjenesteproduksjon og drift, trykk her.
  • Informasjon om forretningsområder, trykk her.
  • Orientering gitt formannskapet i Fredrikstad 20.11.08, trykk her.

FREVAR KF

MILJØ - SAMFUNN - ØKONOMI

 

Drikkevannskvalitet i h t drikkevannsforskriften - Friday, April 17, 2009

FREVAR produserer daglig ca 43 000 kubikkmeter drikkevann per dag. Dette vannet renses i fullrenseanlegget ved Borredalen og mellomlagres i Høydebasseng på Høyfjell før det slippes ut til distribusjonsnettet.

 

 
Les mer ...

Fredrikstads avløpsvann, fra avfall til ressurs. - Tuesday, January 13, 2009

En studie av avløpsbehandling, med vekt på slam- og biogass produksjon ved FREVAR KFs anlegg på Øra i Fredrikstad, kan i sin helhet leses ved å følge linken, PDF format, 6mb.

Om forfatteren:
Student: Kjell Arild Karlsen
Skole: Universitetet for miljø- og biovitenskap
Linje: 5-årig master i Teknologi (sivilingeniør) Vann- og miljøteknikk
Faget: THT 310 Naturbasert og konvensjonell renseteknikk
Tidspunkt: høsten 2008

 
Les mer ...

Etablering av kyststi mot Gansrødbukta - Friday, March 21, 2008

Innen mai 2008 vil det for Fredrikstads innbyggere bli enklere å oppleve dyre- og plantelivet ved naturreservatet i Gansrød. Naturreservatet rett utenfor industriområdet på Øra, er Østfolds største våtmarksområde og inneholder svært mange ulike arter av spesielt fugleliv. FREVAR står for utbygging av en 800 m lang kyststi, som befinner seg mellom FREVAR og Gansrød bukta. Ved å benytte kyststien blir det enklere å gå til fuglekikkertårnet, og en vil på ferden mot tårnet høyst sannsynlig møte på flere typer fuglearter.

For å komme seg til stien må en følge den nye industriveien som tar av til venstre for Habornveien forbi bygget til Terje Høili. Deretter må en komme seg mot fjellknollen sør for Øvold før en kommer ut på kyststien (sjeteen) som fører mot fuglerkikkertårnet. Stien vil også bli tilgjengelig for sykkelbruk.

Velkommen til å ta den nye stien ved Øra i bruk!

21.03.2008

Rita Heide Eggen
Overingeniør avfall
FREVAR KF
69357354 rheg@fredrikstad.kommune.no
 

Utvidet gjenvinningsstasjon på FREVAR - Tuesday, March 04, 2008

Innen utgangen av 2008 vil publikum oppleve en gjenvinningsstasjon som er utvidet og mer framkommelig. Det jobbes i disse dager med planlegging av en utvidelse av stasjonen. Det vil si at det blir flere containere for sortering, bedre plass på selve rampen for manøvrering, noe som vi igjen håper vil føre til mindre køer inn til gjenvinningsstasjonen i høysesongen.

 

Vi ber fortsatt at du sorterer ut impregnert trevirke, rent trevirke, papp, papir, rene anleggsmasser (stein, leca osv), metall, farlig avfall og EE avfall. Det som ikke kan sorteres ut legges i container merket blandet avfall (restavfall). Dette avfallet går til energigjenvinning, eller til deponi, avhengig om det er brennbart eller ikke.

 

Med en større gjenvinningsstasjon vil det også være et potensiale i å sortere ut enda mer av innbyggernes avfall. Hva dette vil være, er ikke sikkert enda, men følg med på nettsidene hva gjelder oppdateringer på kildesorteringen ved FREVAR.

 

For nærmere informasjon kontakt Rita Heide Eggen på mail: rheg@fredrikstad.kommune.no, eller tlf 97424390.


Økt satsing på Biogass som drivstoff - Thursday, September 06, 2007

Biometan er CO2-nøytral og gir det laveste utslippet av forbrenningsgasser, og er slik vi ser det  i dag det miljømessig mest optimale drivstoffet som kan brukes til kjøretøyer.

Det er nå inngått en samarbeidsavtale mellom Fredrikstad Biogass AS og AGA AS.

 
Les mer ...

Nye Deponiforskrifter gjøres gjeldende - Monday, June 25, 2007

De nye deponiforskriftene som ble vedtatt pr 01.01. 2007 iverksettes fra og med 01.07.2007.Dette medfører at avfallsprodusent/besitter må deklarere avfall som skal deponeres, og at behandlingsansvarlige (FREVAR KF) må kontrollere avfallet.

 
Les mer ...

Fra Sauda til Fredrikstad med søppel - Monday, May 21, 2007
Sauda kommune satser på miljøriktig behandling av avfallet. 
Les mer ...

FREVAR med 5.7 millioner i overskudd - Wednesday, February 21, 2007
FREVAR avsluttet 2006 med et overskudd på 5.7 millioner kroner. Dette utgjør om lag 7.5 prosent av omsetningen – noe som er i overkant av bransjegjennomsnittet. 
Les mer ...

FREVAR får klimaskryt - Tuesday, February 20, 2007
Industrien på Øra har redusert utslippene, og i SSBs klimarapport får både industrien og avfallshåndteringen på FREVAR positiv omtale. 
Les mer ...

Gjenova til Fredrikstad ? - Wednesday, February 14, 2007
Gjenova er et statlig foretak under etablering og skal fremme avfallsforebygging og gjenvinning. 
Les mer ...

Biogass som Biodrivstoff - Wednesday, February 07, 2007

Fredrikstad kommunestyre henstiller til Regjeringen  å innføre statlige virkemidler for økt bruk av biogass som biodrivstoff.

 
Les mer ...

Bio El Fredrikstad i full gang - Friday, December 01, 2006

Kværner Power AB får leveranse av elektromekanisk utstyr.

 
Les mer ...

Behandling av smittefarlig avfall ved FREVAR opphører - Friday, December 01, 2006

En 15 års periode med behandling av smittefarlig og patologisk avfall er over. Anlegget ved FREVAR kalt SYFA legges ned fra 1. januar 2007.

 
Les mer ...

Postadresse: Postboks 1430, 1602 Fredrikstad Besøksadresse: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad
Org.nr.: 979952171 MVA Tlf.: 69 35 73 00 // Fax: 69 35 73 01 // E-post:
FREVAR