Logo

Aktuelt

Nytt avløpsrenseanlegg bygges på Øra

På en god måte skal vi rense, resirkulere og skape fornybar energi.
Nytt renseanlegg skal stå klart og være i full drift senest 1. juli 2025 med teknologi på sitt beste; Energinøytralt– Ressursgjenvinning – Bærekraft.

FREVAR gjennomførte en BAT analyse i 2017 for å finne den beste tilgjengelig teknologi med bærekraftighet som ivaretar miljøet.

FREVAR ønsker å bidra i arbeidet med å finne best tilgjengelig teknologi som er energinøytral, kan gjenvinne ressurser og være bærekraftig for fremtiden ved å delta i pilotprosjekter ved renseanlegget.

To ulike prosjekter som pågår nå er:

-Direkte membran filtrering (DMF) - formålet med prosjektet er å rense  kommunalt avløpsvann mer energi- og ressurseffektivt enn med dagens løsninger for sekundærensing

-Sensor felling (DOSFLOC) - formålet med prosjektet er å redusere kjemikaliforbruket, redusere slammengder og behandlingskostnader ved å optimalisere dosen av fellingskjemikaliet

Den kunnskap vi erverver gjennom prosjektene tas med i den videre planleggingen til det nye avløpsrenseanlegget.

 

 

 

 

 
Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer