Logo

Aktuelt

For å skape gode resultater må man ha et godt lag og spille sammen med. Vi på FREVAR er et sammensveiset lag med lojale og engasjerte medarbeidere, som bidrar til gode resultater, og til at vi alle blir bedre hver eneste dag. Vi er stolte av arbeidsplassen, hverandre og den hverdagsmagien vi skaper sammen - rent drikkevann, energigjenvinning av avfall, produksjon av biogass, rensing av avløpsvann og avfallshåndtering. Vi jobber kontinuerlig for å skape innovative løsninger for et bedre miljø.

Velkommen til FREVAR KF!

 

Systemrevisjon av ISO standardene 9001 og 14001

FREVAR KF har hatt systemrevisjon av ISO standardene 9001 og 14001. Revisjonen ble utført av Intertek den 10 og 11 november med meget godt resultat . Det ble kun registrert 1 mindre avvik og 3 forslag til forbedringer.

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo
Intertek ISO 9001:2008 og 14001:2004 sertifiseringer