Logo

Aktuelt

Vil du lære mer om biogass som klimaløsning?

Kom på Litteraturhuset 24 april kl.18:00 og få svar på spørsmål som:

Hvor kommer biogassen fra?
Jeg har hørt at biodiesel er en miljøversting, hvorfor er biogass så bra?
Er biogass en lurere løsning for matavfallet enn hagekompost?
Finnes det muligheter for verdiskaping eller arbeidsplasser fra biogass?

Arrangementet er gratis og det blir anledning til å stille spørsmål. I panelet sitter blant annet vår driftssjef for vann og avløp Tor Gunnar Jantsch.

Meld deg på ved å følge linken: BIOGASS FOR DUMMIES – POPULÆRVITENSKAPELIG SOFASAMTALE OM BIOGASS SOM KLIMALØSNING

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grovavfallaksjonen i Fredrikstad kommune 2018.

Når våren kommer er tiden inne for våropprydding i hus og hage. Kommunen gjennomfører sin årlige grovavfallsaksjon 23.april til 3.mai. Husstandene i Fredrikstad kan levere kildesortert grovavfall fra hus og hage gratis til seks mobile gjenvinningsstasjoner under aksjonen.

NB!
Gjenvinningsstasjonen hos FREVAR på Øra har ordinære åpningstider og ordinære priser under grovavfallsaksjonen.

Du kan lese mer om avfallstyper du kan levere under aksjonen og område,sted og tid på Fredrikstad kommune sin hjemmeside: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/Bolig-bygg-eiendom/avfall-gjenvinning/grovavfallsaksjon/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hurra våren er her!

Nå er våren i anmars og flere pleier å benytte anledningen til å rydde i hus og hage.

Hvis du benytter tilhenger er det viktig å sikre lasten godt, følg gjerne statens vegvesen sine anbefalinger.

Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av.

Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet skal sikres med nett eller presenning. For andre gjenstander må spennbånd/lastestropper benyttes. Sørg for at tyngre gods lastes mot tilhengerens lemmer.

Lang last skal plasseres så langt frem som mulig. Ha også rett kant fremover. Sikre så lasten med overfallssikringer slik at lasten ikke forskyver seg.

Bruk merkebånd på last som stikker ut bakover mer enn en meter.

Les eventuelt mer i her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Trafikksikkerhet/Sikring+av+last/Last+pa+tilhenger

På gjenvinningstasjonen kan private husholdninger i Fredrikstad kommune sortere og levere sitt avfall. Det er også etablert et gjenbruksmottak i regi av Fredrikstad arbeidersamvirke (FASVO).

Lurer du på om du kan levere ved FREVAR sin gjenvinningsstasjon?

Her finner du nyttig informasjon for deg som skal besøke gjenvinningsstasjonen

For hva som kan leveres, les i vår avfallsguide.

For regler av hva som kan leveres av små fritidsbåter les i vår brosjyre.

Har du båt som er over 15 fot og/eller har innenbordsmotor er nærmeste leveringssted Kambo Marina. De kan nås på tlf 69 258865 eller 909 11 859

Her finner du informasjon om priser og mottaksregler.

 

Velkommen til oss på FREVAR KF!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo
Intertek ISO 9001:2008 og 14001:2004 sertifiseringer