Logo

Aktuelt

KS Bedrift har laget en artikkel om sirkulærøkonomi i praksis. Avfall gir grønn energi til industrien.

Link til artikkelen med video om FREVAR som tar vare på råvarer på avveier finner du her:

http://www.ksbedrift.no/aktuelt/avfall/avfall-gir-groenn-energi-til-industrien/

Øra Industriområde i Fredrikstad har tatt viktige skritt mot en sirkulærøkonomi. Det kommunale foretaket FREVAR KF er en viktig pådriver i samspillet mellom bedrifter, der det som kan oppfattes som avfall for et selskap blir til råvarer for et annet.

FREVAR KF er et kommunalt foretak og utfører viktige samfunnsoppgaver som å levere rent drikkevann, rense avløpsvann, håndtere avfall, gjenvinne energi fra avfall og produsere biogass. FREVAR er en foregangsaktør innen klimanøytral energiproduksjon og bruk av fornybar energi. Viktige klima- og miljøtiltak er:

Omlag 90.000 tonn avfall hvert år brukes til energiutnyttelse.
Energigjenvinningsanlegget har i gjennomsnitt erstattet ca. 22.000 tonn fossil naturgass per år for industrikunder på Øra. Dette tilsvarer en reduksjon på 50.000-70.000 tonn CO2.
Biogassanlegget har kapasitet til å behandle 30.000 tonn organisk avfall i året.
Biodrivstoff til Østfold kollektivtrafikk reduserer forbruket av diesel.
Planlagt ettersorteringsanlegg for avfall vil redusere utslipp med 20.000 tonn CO2.

 

Nyttig informasjon før du leverer avfall ved FREVAR KF

Hvis du benytter tilhenger er det viktig å sikre lasten godt, følg gjerne statens vegvesen sine anbefalinger.

Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av.

Gods som kan støve, ryke eller virvle av kjøretøyet skal sikres med nett eller presenning. For andre gjenstander må spennbånd/lastestropper benyttes. Sørg for at tyngre gods lastes mot tilhengerens lemmer.

Lang last skal plasseres så langt frem som mulig. Ha også rett kant fremover. Sikre så lasten med overfallssikringer slik at lasten ikke forskyver seg.

Bruk merkebånd på last som stikker ut bakover mer enn en meter.

Les eventuelt mer i her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Trafikksikkerhet/Sikring+av+last/Last+pa+tilhenger

På gjenvinningstasjonen kan private husholdninger i Fredrikstad kommune sortere og levere sitt avfall. Det er også etablert et gjenbruksmottak i regi av Fredrikstad arbeidersamvirke (FASVO).

Lurer du på om du kan levere ved FREVAR sin gjenvinningsstasjon?

Her finner du nyttig informasjon for deg som skal besøke gjenvinningsstasjonen

For hva som kan leveres, les i vår avfallsguide

For regler av hva som kan leveres av små fritidsbåter les i vår brosjyre.

Har du båt som er over 15 fot og/eller har innenbordsmotor er nærmeste leveringssted Kambo Marina. De kan nås på tlf 69 258865 eller 909 11 859

Her finner du informasjon om priser og mottaksregler.

 

Velkommen til oss på FREVAR KF!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logo
Intertek ISO 9001:2008 og 14001:2004 sertifiseringer