Logo

Aktuelt

Unormal lukt og smak på drikkevannet, oppdatert informasjon 04.02.2016

De siste dagene har det vært noe lukt og smak på drikkevannet i Fredrikstad kommune. Som en følge at dette ble det mandag kveld gjort enkelte justeringer i renseprosessen på vannverket. Det ser nå ut til at endringene har virket positivt og bismaken på vannet er i ferd med å forsvinne.
Rensing av drikkevann er en sammensatt prosess og det jobbes systematisk med flere tiltak som vil gi ytterligere bedring. Evaluering i etterkant vil gjennomføres.
Vi vil presisere at alle prøveresultater hele tiden har vært normale og at det er trygt å drikke vann fra springen.


Kontaktperson
Terje Johansen, tlf. 909 19 594
Virksomhetsleder Vann og avløp
Fredrikstad kommune

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny pris og nye regler fra 01.01.2016 på gjenvinningsstasjonen

Har du avfall fra ditt eget hjem og hytte i Fredrikstad, er du velkommen til å levere dette på gjenvinningsstasjonen 
Fra 01.01.2016 gjelder følgende satser:

Bil med henger 200,- inkl. mva
Varebil (privateid) 200,- inkl. mva m/u henger
Personbil Gratis

I tillegg gjelder følgende mottaksregler:
• Varebil registrert på firma/virksomhet kan ikke levere avfall til GVS.
• Hvert lass kan maks være på 3m3 totalt (bil/varebil og henger), for å levere på GVS.
• Hvert lass kan maks være 9 m. langt totalt, for bil/varebil og henger.
• Kjøretøy med høyere tillatt totalvekt enn 3.500 kg. har ikke tilgang til GVS.
• Andre kjøretøy, som f. eks. traktor eller lastebil, har ikke tilgang til GVS.

Avfall som ikke kan mottas til GVS må leveres til godkjent mottak. Nærmeste mottak er Østfold Gjenvinning AS (veiing utføres av FREVAR).

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Næringsavfall skal veies inn etter gjeldende satser.

Har du spørsmål kan du henvende deg på tlf. 69357300, eller via kontakt oss skjema på web.

 
Logo
Intertek ISO 9001:2008 og 14001:2004 sertifiseringer